Kontigent

JUNIOR/SENIOR MEDLEMSKAP: f.o.m 13 år kr  550,-
FAMILIE MEDLEMSKAP (inntil 6 stk): m hovedmedlem 700,-

Inkludert i kontigenten er årsabonnement på bladet HESTESPORT. ( Klubben må her innbetale kr 250,- pr mdl til NRYF) Er det flere enn en i familien som ønsker være medlem, lønner det seg altså med familiemedlems kontingent.

Vi minner om at oppsigelse av medlemskap må skje i god tid før årsskiftet og senest innen 31.12, altså før nyttår. Alle som er registrert som medlem 01.01nn og som ikke har sagt opp sitt medlemskap skriftlig på mail til post@drobakrideklubb.no innen 31.12 året før er pliktig til å betale kontingent for nytt år.