Styret i Drøbak Rideklubb

Styreleder

Frida Nødland 

+47 90 21 45 21

Nestleder

Christoffer Holter

Styremedlem

Nina Braaten 

1

Styremedlem

Finn Ernø

Styremedlem

Lene Erevik Olsen 

Varamedlem

Siv Sollie 

Tom Vidar Gjeldnes

Politiattestansvarlig

Tom Vidar Gjeldnes