Styret i Drøbak Rideklubb

Styreleder

Vicki Aasprong Jensen

+ (47)

Nestleder

Katrine Bascheck

+ (47)

Styremedlem

Ingunn Holm

+ (47)

Styremedlem

Finn Ernø

+ (47) 920 30 690

finnernoe@gmail.com

Styremedlem

Ingvar Koppervik

+ (47)

Varamedlem

Siv Sollie

+ (47)

 

Varamedlem

Thea Hauge

+ (47)

 

Kommende styremøter

Foreløpig ingen møter å vise

Referater

Foreløpig ingen referater å vise