Kommende styremøter

Styret innkaller herved til årsmøte i Drøbak Rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 07.02.2023  kl. 19.00 på teams.

 Link vil bli sendt ut til påmeldte.

Påmelding til møtet gjøres ved å sende  navn på deltager til  post@drobakrideklubb.no innen 05.02.2023

Saker til årsmøtet må sendes styret senest 24.01.2023 til post@drobakrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli tilsendt alle påmeldte og også gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på vår hjemmeside: www.drobakrideklubb.no

 For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drøbak Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Drøbak Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. Se klubbens hjemmesider.

Ved spørsmål kan det sendes mail til post@drobakrideklubb.no                                                                                          eller til styreleder Vicki Aasprong Jensen på 48193551

Velkommen til årsmøte!

Mvh Styret Drøbak Rideklubb

Styret i Drøbak Rideklubb

2

Styreleder

Vicky Aasprong Jensen

+47 481 93 551

3

Nestleder

Katrine Bascheck

4

Styremedlem

Ingunn Holm

1

Styremedlem

Finn Ernø

Styremedlem

Siv Sollie

Varamedlem

Thea Hauge

Politiattestansvarlig

Tom Vidar Gjeldnes