Medlemsinfo

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Drøbak Rideklubb?

Kontigent

JUNIOR/SENIOR MEDLEMSKAP: f.o.m 13 år kr  550,-
FAMILIE MEDLEMSKAP (inntil 6 stk): m hovedmedlem 700,-

Inkludert i kontigenten er årsabonnement på bladet HESTESPORT. ( Klubben må her innbetale kr 250,- pr mdl til NRYF) Er det flere enn en i familien som ønsker være medlem, lønner det seg altså med familiemedlems kontingent.

Vi minner om at oppsigelse av medlemskap må skje i god tid før årsskiftet og senest innen 31.12, altså før nyttår. Alle som er registrert som medlem 01.01nn og som ikke har sagt opp sitt medlemskap skriftlig på mail til post@drobakrideklubb.no innen 31.12 året før er pliktig til å betale kontingent for nytt år.

Stevner

Du må være medlem i en rideklubb for å starte på stevner. Er du under 18 år må du ha med deg en voksen.

Ønsker du å delta på stevner foregår all påmelding gjennom: https://nryfstevne.no

Bestemmelser og rettningslinjer

Frivillighet

Som Rideklubb er vi avhengig av positive frivillige hjelpere til å arrangere stevner og dugnader. Styret klarer ikke å dekke alle funksjoner. Alt klubbarbeid er basert på frivillig innsats. Det er masse læring i å hjelpe til på stevner, særlig for unge og nye ryttere. Du trenger ingen forkunnskaper. Sammen hjelper vi til og det er oppgaver til alle. Positive mammaer og pappaer er også hjertelig velkomne til å være med å skape en levende rideklubb for store og små.